มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก การบริการกิจการกระจายเสียง

การบริการกิจการกระจายเสียง

อีเมล พิมพ์ PDF

การบริการกิจการกระจายเสียง

·      ระบบการส่งสัญญาณกระจายเสียง สัญญาณภาพ
           วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้ทำการส่งสัญญาณภาพและเสียง การแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน และของครูบาอาจารย์พระกัมมัฏฐาน ในรูปแบบสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผ่านดาวเทียม ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม ๒ (THAICOM2) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้ชื่อช่องว่า LUANGTABUA โดยท่านที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C Band (จานตะแกรง ขนาด ๕.๕ ฟุตขึ้นไป) สามารถรับชมและรับฟังโดยปรับเครื่องรับสัญญาณ (Receiver) ระบบ Digital ดังนี้ 
 
                        เลือกชื่อดาวเทียม THAICOM-2/3 (C Band)
                        ตั้งค่า Symbol Rate ที่ 01420 (1.42 MB / s)
                        ตั้งค่า Frequency ที่ 03807 (3806.52 MHz)
                        ให้     Polarity เป็น HOR. ให้ FEC เป็น  AUTO
 แผนผังงานด้านเทคนิคของระบบวิทยุกระจายเสียง

 

เมื่อรับชมสัญญาณภาพได้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนไปรับฟังสัญญาณการส่งการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ ให้ใช้ Remote Control ของเครื่องรับสัญญาณ (Receiver) เพื่อเปลี่ยนเสียงที่ตรงกับภาพให้เป็นเสียงจากวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ผ่านปุ่มเลือกรับฟังภาษาในระบบเสียง  ภาษา หรือปุ่ม LANG (Language) ซึ่งโดยปกติทั่วไประบบการส่งสัญญาณ ๒ ภาษา เราสามารถเลือกรับฟังเสียงจากภาษาเดิมที่ส่งจากจากประเทศต้นทาง และเสียงที่ผ่านการแปลจากภาษาเดิมให้เป็นอีกภาษาหนึ่ง เพื่อความเข้าใจในประเทศปลายทาง แต่ของช่อง LUANGTABUA ภาษาเดิมจะเป็นเสียงที่ตรงกับภาพที่แสดงทางหน้าจอโทรทัศน์ ภาษาที่สองจะเป็นการถ่ายทอดการกระจายเสียงของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ (โดยเปลี่ยนเฉพาะสัญญาณเสียง ภาพยังคงแสดงอยู่เช่นเดิม)
         
อินเตอร์เน็ต www.luangta.com
       นอกจากวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแล้ว ผู้สนใจสามารถติดตามรับทราบข่าวสารรับฟังและรับชมธรรมะขององค์หลวงตาพร้อมทั้งครูบาอาจารย์องค์อื่น ๆ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์หลวงตาและธรรมะทั่วไป รับฟังรายการวิทยุเสียงธรรม และชมรายการโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดได้โดยตรง
 

แผนผังงานด้านเทคนิคของระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

 

 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ