มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก ข้อมูลสถานี การทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวของเครือข่าย

เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตออกอากาศของสถานีวิทยุฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักฐานเลขรับในการยื่นขอใบอนุญาต 164263
2 เอกสารแสดงการได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวของเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ ม.ค. ๕๕ ถึง ๕ พ.ย. ๕๕ 169075
3 เอกสารแสดงการได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวของเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม ครั้งที่ ๒ 17 มี.ค.54 ถึง 10 ม.ค.55 172077
4 เอกสารแสดงการได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวของเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๓ ถึง ๑๖ มี.ค. ๕๔ 167589
5 เจริญพร ท่านฐากร ตัณฑสิทธิ์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 44085
6 ๑๑ ส.ค. ๕๒ กทช.มีมติให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯทั่วประเทศมีสิทธิทดลองออกอากาศ 166688