มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก คณะกรรมการฯ/โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริหารเครือข่ายภาคฯ

คณะกรรมการเครือข่าย

อีเมล พิมพ์ PDF

คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม

 

1.  พระอาจารย์ฟัก  สันติธัมโม                                    วัดเขาน้อยสามผาน  ต.สองพี่น้อง

 อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี  20120

2.  พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม                                     วัดถ้ำบางเตย  อ.เมือง 

จ.พังงา  82000

3.  พระอาจารย์อินทร์ถวาย  สันตุสสโก                       วัดป่านาคำน้อย  อ.นายูง

จ.อุดรธานี  41380

4.  พระอาจารย์ณรงค์  อาจาโร                                     วัดป่ากกสะทอน  ต.บ้านตาด

อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

5.  พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน                                  วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง

                                                                                    จ.อุดรธานี  41000

6.  พระอาจารย์สุชิน  ปริปุณโณ                                   วัดธรรมสถิต  ต.ตำหนักทอง

                                                                                    อ.เมือง  จ.ระยอง  21100

7.  พระอาจารย์นพดล  นันทโน                                   วัดป่าดอยลับงา  ต.ท่าขุนราม 

อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000

8.  พระอาจารย์สมภพ  อภิวัณโณ                                วัดป่าบ้านตาด  อ.เมือง

                                                                                    จ.อุดรธานี  41000

  

ภาคเหนือ

 

1.  พระอาจารย์จิรวัฒน์  อัตตรักโข                        วัดป่าไชยชุมพล  ต.สะเดาะพง

                                                                              อ.เข้าค้อ  จ. เพชรบูรณ์  67270

2.  พระอาจารย์ชิต  ฐิตจิตโต                                 วัดป่าดงค้อ  ต.วังกวาง

                                                                              อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์  67260

3.  พระอาจารย์นพดล  นันทโน                            วัดป่าดอยลับงา  ต.ท่าขุนราม

                                                                              อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000

4.  พระอาจารย์วิทยา  กิจจวิชโช                           วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

                                                                              ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  50280

5.  พระอาจารย์ธวัชชัย                                          วัดป่าน้ำตกจำปาสัก

                                                                              อ. เมือง  จ. พะเยา

 

ภาคกลาง

1.  พระญาณวิศิษฏ์ (ทอง จันทสิริ)                        วัดอโศการาม  ต.ท้ายบ้าน

                                                                              อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10280

2.  พระอาจารย์มหาประกอบ ธัมมชีโว                  วัดป่ามหาไชย  ต. บ้านสะแก่ง

                                                                              อ. เมือง  จ. สมุทรสาคร

3.  พระอาจารย์บุญช่วย  ปัญญวันโต                     วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย

อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี  12160

4.  พระอาจารย์สงบ  มนัสสันโต                            วัดป่าสันติธรรมาราม  ต.โพธาราม

                                                                              อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120

5.  พระอาจารย์จันทร์  ขันติธโร                             วัดป่าหลวงตามหาบัว  ต.สิงห์

                                                                              อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  71150

6.  พระอาจารย์มงคล  สิริมงคล                             วัดป่าโป่งกระทิง  ต.บ้านบึง

                                                                              อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี  70180    

7.  พระอาจารย์สมชาย      จิตตกาโร                    วัดป่าบ้านตาด  อ.เมือง

                                                                              จ.อุดรธานี  41000

ภาคตะวันออก

 

1.  พระอาจารย์สุชิน  ปริปุณโณ                             วัดธรรมสถิต  ต.ตำหนักทอง

                                                                              อ.เมือง  จ.ระยอง  21100

2.  พระอาจารย์สุทธิพงศ์                                       วัดป่าธรรมาวาส  ต.ตะเคียนเตี้ย

                                                                              อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150

3.  พระอาจารย์สุทธิ  ธัมมสาโร                             วัดป่าเขาแหลม  ต. ทับช้าง

                                                                              อ. สอยดาว  จ. จันทบุรี

4.  พระอาจารย์ชวน                                              สำนักสงฆ์วัดสอยดาวใต้

 

5.  พระอาจารย์สมเดช                                           วัดเขาถ้ำโบสถ์ ต. บ้านซิ่ว

                                                                              อ. เมือง  จ. จันทบุรี

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

1.  พระอาจารย์คูณ  สุเมโธ                                    วัดป่าภูทอง  อ.บ้านผือ

                                                                              จ.อุดรธานี  41100

2.  พระอาจารย์สุธรรม  สุธัมโม                             วัดป่าหนองไผ่  ต.ดงมะไฟ

                                                                              อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000

3.  พระอาจารย์ณรงค์  อาจาโร                               วัดป่ากกสะทอน  ต.บ้านตาด

                                                                              อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

4.  พระอาจารย์บุญจันทร์  กตปุญโญ                     วัดป่ากุดฉิม  ต.นาคำไฮ  อ.เมือง

                                                                              จ.หนองบัวลำภู  39000

5.  พระอาจารย์บุญมี  ธัมมรโต                              วัดป่าศรัทธาถวาย  ต.หนองอ้อ

                                                                              อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี  41220

6.  พระอาจารย์จำรัส  จันทโชโต                            วัดถ้ำพระนาใน  ต.นาใน

                                                                              อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130

7.  พระอาจารย์เฉลิม  ธัมมธโร                               วัดป่าภูแปก  ต.หนองงิ้ว

                                                                              อ.วังสะพุง  จ.เลย  42130

8.  พระอาจารย์เติมศักดิ์

 

9.  พระอาจารย์ชูเกียรติ  วรปุณโย                         วัดป่าภูทอง  อ.บ้านผือ

                                                                                    จ.อุดรธานี  41100

 

ภาคใต้

1.  พระอาจารย์คลาด  ครุธัมโธ                              วัดถ้ำบางเตย  อ.เมือง

                                                                              จ.พังงา  82000

2.  พระอาจารย์คูณ  สุเมโธ                                    วัดป่าภูทอง  อ.บ้านผือ

                                                                              จ.อุดรธานี  41000

3.  พระอาจารย์ชิต  ฐิตจิตโต                                 วัดป่าดงค้อ  ต.วังกวาง

                                                                              อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์  67260

4.  พระอาจารย์สุลาน  ปภัสสโร                             วัดป่าบ้านตาด  อ.เมือง

                                                                              จ.อุดรธานี  41000

5.  พระอาจารย์ชูเกียรติ  วรปุณโย                         วัดป่าภูทอง  อ.บ้านผือ

                                                                              จ.อุดรธานี  41100

6.  พระอาจารย์สรรวัศ อาภัสสโร                           ที่พักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง