มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม

คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF

 

·       คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม
 

คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม
พระอาจารย์ฟัก สันติธัมโม
วัดเขาน้อยสามผาน จ.จันทบุรี
ประธานกรรมการอำนวยการ
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี
กรรมการ
พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม
วัดถ้ำบางเตย จ.พังงา
กรรมการ
พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร
วัดป่ากกสะทอน จ.อุดรธานี
กรรมการ
พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
กรรมการ
พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ
วัดป่าธรรมสถิต จ.ระยอง
กรรมการ
พระอาจารย์นพดล นันทโน
วัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร
กรรมการ
พระอาจารย์สมภพ อภิวัณโณ
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
กรรมการ

 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ