มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก คณะกรรมการเครือข่าย (๔ ภาค)

คณะกรรมการเครือข่าย (๔ ภาค)

อีเมล พิมพ์ PDF

 

·       คณะกรรมการเครือข่าย (๔ ภาค)

คณะกรรมการเครือข่าย
ภาคเหนือ
พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข
วัดป่าไชยชุมพลต.สะเดาะพง อ.เข้าค้อ จ. เพชรบูรณ์ ๖๗๒๗๐
กรรมการ
พระอาจารย์นพดล นันทโน
วัดป่าดอยลับงา ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
กรรมการ
พระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๘๐
กรรมการ
พระอาจารย์ธวัชชัย ฐิตธัมโม
วัดป่าน้ำตกจำปาสักอ. เมือง จ. พะเยา
กรรมการ
พระอาจารย์สุลาน ปภัสสโร
วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
กรรมการ

 

คณะกรรมการเครือข่าย
ภาคกลาง
พระญาณวิศิษฏ์ (ทอง จันทสิริ)
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
กรรมการ
พระอาจารย์มหาประกอบ ธัมมชีโว
วัดป่ามหาไชย ต. บ้านสะแก่ง อ. เมือง จ. สมุทรสาคร
กรรมการ
พระอาจารย์บุญช่วย ปัญญวันโต
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ๑๒๑๖๐
กรรมการ
พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต
วัดป่าสันติธรรมาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ๗๐๑๒๐
กรรมการ
พระอาจารย์นพดล นันทโน
วัดป่าดอยลับงา ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
กรรมการ
พระอาจารย์จันทร์ ขันติธโร
วัดป่าหลวงตามหาบัว ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
กรรมการ
พระอาจารย์มงคล สิริมงคล
วัดป่าโป่งกระทิง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ๗๐๑๘๐
กรรมการ
พระอาจารย์สมชาย จิตตกาโร
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
กรรมการ

 
 

คณะกรรมการเครือข่าย
ภาคตะวันออก
พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ
วัดธรรมสถิต ต.ตำหนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๐๐
กรรมการ
พระอาจารย์สุทธิพงศ์ ปัญญาสาโร
วัดป่าธรรมาวาส ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
กรรมการ
พระอาจารย์สุทธิ ธัมมสาโร
วัดป่าเขาแหลม ต. ทับช้าง อ. สอยดาว จ. จันทบุรี
กรรมการ
พระอาจารย์ชวน อิสสโร
สำนักสงฆ์วัดสอยดาวใต้ จ.จันทบุรี
กรรมการ
พระอาจารย์สมเดช
วัดเขาถ้ำโบสถ์ ต. บ้านซิ่ว อ. เมือง จ. จันทบุรี
กรรมการ

 
 
 
 
 

คณะกรรมการเครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พระอาจารย์คูณ สุเมโธ
วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ๔๑๑๐๐
กรรมการ
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
กรรมการ
พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร
วัดป่ากกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
กรรมการ
พระอาจารย์บุญจันทร์ กตปุญโญ
วัดป่ากุดฉิม ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
กรรมการ
พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
วัดป่าศรัทธาถวาย ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ๔๑๒๒๐
กรรมการ
พระอาจารย์จำรัส จันทโชโต 
วัดถ้ำพระนาใน ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
กรรมการ
พระอาจารย์เฉลิม ธัมมธโร
วัดป่าภูแปก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย ๔๒๑๓๐
กรรมการ
พระอาจารย์เติมศักดิ์
วัดอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร 
กรรมการ
พระอาจารย์ชูเกียรติ วรปุณโย
วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ๔๑๑๐๐
กรรมการ

 
 

คณะกรรมการเครือข่าย
ภาคใต้
พระอาจารย์คลาด ครุธัมโธ
วัดถ้ำบางเตย อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐
กรรมการ
พระอาจารย์คูณ สุเมโธ
วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
กรรมการ
พระอาจารย์สุลาน ปภัสสโร
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
กรรมการ
พระอาจารย์ชูเกียรติ วรปุณโย
วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี ๔๑๑๐๐
กรรมการ
พระอาจารย์สรรวัศ ปภัสสโร
ที่พักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง
กรรมการ

 
 
 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ