มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here:

บริจาคเข้ามูลนิธิเสียงธรรมฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

ชื่อบัญชีกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่าบ้านตาด
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

        บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  401-0-66484-3

        บัญชีฝากประจำ เลขที่ 401-2-15988-7

(หากท่านผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะโอนเงินเข้ากองทุนฯหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ควรโอนเข้าในบัญชีฝากประจำ)

 

และมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ชื่อบัญชี  มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ธนาคารกรุงไทย

สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี  401-0-77610-2