มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก คณะผู้ประสานงานศูนย์เขต /สถานี

คณะผู้ประสานงานศูนย์เขต /สถานี

อีเมล พิมพ์ PDF

 

·       คณะผู้ประสานงานศูนย์เขต /สถานี
 

ลำดับ
ชื่อศูนย์และสถานี(หน่วยงานกทช.)
ครูบาอาจารย์ผู้ประสานงาน
จังหวัดที่รับผิดชอบ
จำนวนสถานี
ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต ๑ (นนทบุรี)
พระอาจารย์นพดล นันทโน
วัดป่าดอยลับงา ต.ท่าขุนราม อ.เมืองจ.กำแพงเพชร โทร 08-1324-1867 , 056-559-291
 
กรุงเทพมหานครนนทบุรี ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีราชบุรี นครนายก นครปฐมกาญจนบุรีเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
๑๙
สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุจันทบุรี
พระอาจารย์ สุชิน ปริปุณโณวัดธรรมสถิต ๓๕ บ้านธรรมสถิต หมู่ 3 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง 
จันทบุรีระยอง ชลบุรี สระแก้ว ตราด
๑๑
ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต ๒ (อุบลราชธานี)

 

 
 
พระอาจารย์ มนตร์จิตต์เกษมธัมมธโร วัดป่าภูแปก ต.หนองงิ้วอ.วังสะพุง จ.เลย ๔๒๑๓๐

 

อุบลราชธานีศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ
๑๕
สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ นครราชสีมา

 

 
 
พระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า)ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

 

 นครราชสีมาบุรีรัมย์ ชัยภูมิ
สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ขอนแก่น
พระอาจารย์ บุญจันทร์ กตปุญโญ วัดป่ากุดฉิม ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
ขอนแก่นหนองบัวลำภู เลย มหาสารคาม กาฬสินธุ์
๑๑
สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ อุดรธานี

 

 
 
 
พระอาจารย์ ณรงค์ อาจาโร วัดป่าบ้านกกสะทอน ต.บ้านตาดอ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

 

อุดรธานีหนองคาย สกลนคร นครพนม
๑๔
ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต ๓ (ลำปาง)
พระอาจารย์สุลาน อาภัสสโร วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
ลำปางเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์
๑๐
สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เชียงใหม่
พระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ๑๓๖ม.๘บ.ห้วยม่วง ต.แม่นาว่างอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 

 

 

เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน ลำพูน
สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ พิษณุโลก

 

 
 
 
 
พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพง อ.เข้าค้อ จ. เพชรบูรณ์ ๖๗๒๗๐

 

 
 วัดพระอาจารย์ นพดล นันทโน ป่าดอยลับงา ต.ท่าขุนราม อ.เมืองจ.กำแพงเพชร 
พิษณุโลกสุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก กำแพงเพชร
๑๑
๑๐
ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต ๔ (สงขลา)
พระอาจารย์ พันยศ จันทโกวัดสำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง บ.ภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.สุคีรินทร์ จ.นราธิวาส 
สงขลาตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
๑๑
สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ นครศรีธรรมราช
 
นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานี
-
๑๒
สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ภูเก็ต
พระอาจารย์ จำรัส จันทโชโต วัดเจริญสมกิจ (วัดหลังศาล) ถ.โต๊ะแชะต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
ภูเก็ตพังงา กระบี่
๑๓
สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ระนอง
พระอาจารย์ จำรัส จันทโชโตวัดเจริญสมกิจ (วัดหลังศาล) ถ.โต๊ะแชะ ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
ระนอง
๑๔

 

 
พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพง อ.เข้าค้อ จ. เพชรบูรณ์ ๖๗๒๗๐

 

ชุมพรประจวบคีรีขันธ์

 
 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ