มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก รายชื่อครูบาอาจารย์และวัดที่จัดทำรายการ

• รายชื่อครูบาอาจารย์และวัดที่จัดทำรายการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

·      รายการ
·       รายชื่อครูบาอาจารย์และวัดที่จัดทำรายการ

ลำดับ
ชื่อ - ฉายา
ครูบาอาจารย์ที่แสดงธรรมในเครือข่าย
วันบวช/ญัตติ
วัด/สำนักสงฆ์
ที่บันทึกและจัดทำรายการส่งสถานีแม่ข่าย
หลวงปู่บุดดา ถาวโร
๑๕-๐๔-๒๔๓๗
วัดกลางชูศรีเจริญสุข อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
๒๔๕๒
วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
๒๔๕๓
วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
หลวงปู่สาม อกิญจโน
๒๔๖๖
วัดไตรวิเวก อ.เมือง จ.สุรินทร์
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
๒๕-๐๑-๒๔๖๗
วัดป่าบ้านหนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
๒๑-๐๒-๒๔๖๗
วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
๑๔-๐๕-๒๔๖๘
วัดถ้ำผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
หลวงปู่ขาว อนาลโย
๒๑-๐๕-๒๔๖๘
วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.อุดรธานี
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
๒๑-๐๕-๒๔๖๘
วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๑๐
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
๒๔๗๐
วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
๑๑
หลวงปู่คำดี ปภาโส
๒๕-๐๗-๒๔๗๑
วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย
๑๒
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
๑๖-๐๗-๒๔๗๒
สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
๑๓
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
๑๒-๐๕-๒๔๗๗
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
๑๔
พระครูญาณวิศิษฏ์ (ท่านพ่อเฟื่อง ชาติโก)
๒๔๗๘
วัดธรรมสถิตย์ อ.เมือง จ.ระยอง
๑๕
หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล
๒๔๗๙
วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
๑๖
พระครูสุทธิธรรมรังสี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)
๐๗-๑๑-๒๔๘๐
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
๑๗
พระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
๒๖-๐๔-๒๔๘๒
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
๑๘
พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
๒๔๘๔
วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
๑๙
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
๒๔๘๕
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
๒๐
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
๒๖-๐๓-๒๔๘๖
วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
๒๑
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
๒๔๘๗
วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
๒๒
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
๑๕-๐๒-๒๔๘๘
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร
๒๓
พระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
๒๔๘๘
วัดประชาคมวนารามอ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
๒๔
พระอาจารย์แบน ธนากโร
๒๔๙๓
วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
๒๕
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก
๒๔๙๔
วัดทุ่งสามัคคีธรรม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
๒๖
หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ (ชาวอังกฤษ)
๒๕๐๘
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

 
 
 
 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ