มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก คณะกรรมการฯ/โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม (ชุดที่ ๑)

พระอาจารย์ฟัก สันติธัมโม                              วัดเขาน้อยสามผาน ต.สองพี่น้อง  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 20120

พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม                                วัดถ้ำบางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก                     วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380

พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร                                  วัดป่ากกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน                               วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ                                  วัดธรรมสถิต ต.ตำหนักทอง  อ.เมือง จ.ระยอง 21100

พระอาจารย์นพดล นันทโน                               วัดป่าดอยลับงา ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

พระอาจารย์สมภพ อภิวัณโณ                              วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 

คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม (ชุดปัจจุบัน)
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก                      วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380

๒. พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม                                      วัดป่าหนองไผ่ วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม                                 วัดถ้ำบางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000

พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ                                 วัดธรรมสถิต ต.ตำหนักทอง  อ.เมือง จ.ระยอง 21100

๕. พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข                                 วัดป่าไชยชุมพล  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์ 67270

 พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน                               วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

๗. พระอาจารย์มนฑน์จิตต์เกษม ธัมมธโร                    วัดป่าภูแปก อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

พระอาจารย์นพดล นันทโน                               วัดป่าดอยลับงา ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000