มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here:

หลักฐานเลขรับในการยื่นขอใบอนุญาต

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ตารางแสดงหลักฐานการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ของเครือข่ายวิทยุมูลนิธิเสียงธรรมฯ ทั่วประเทศ

โดยสำนักงานกสทช.ได้กำหนดหมายเลขรับ และลงวันที่รับ ดังนี้

ลำดับ

รหัสสถานี

สถานี

เลขรับครั้งที่ 1

วันที่

เลขรับครั้งที่ 2

1

๐๔๕๒๐๕๔๔

วัดรังสีปาลิวัลย์

2299

17/1/2556

849.66

2

๐๔๕๒๐๕๔๕

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

2331

17/1/2556

849.98

3

๐๔๕๒๐๒๕๒

นิวแสงไทย เสื้อผ้า รองเท้า

2279

17/1/2556

849.46

4

๐๔๕๒๐๒๕๔

วัดอุดมคงคาคีรีเขต

2341

17/1/2556

849.108

5

๐๔๕๒๐๒๕๓

มอดินแดง

2336

17/1/2556

849.103

6

๐๔๕๒๐๒๕๕

สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์

2347

17/1/2556

849.114

7

๐๔๕๒๐๔๓๘

ม. ราชภัฏมหาสารคาม

2295

17/1/2556

849.62

8

๐๔๕๒๐๓๔๔

บ้านหนองฮี

2247

17/1/2556

849.14

9

๐๔๕๒๐๓๔๕

วัดถ้ำผาปู่

2292

17/1/2556

849.59

10

๐๔๕๒๐๐๕๒

บ. ศรีไทยใหม่การเกษตร

2288

17/1/2556

849.55

11

๐๔๕๒๐๐๕๓

วัดดอยเทพสมบูรณ์

2283

17/1/2556

849.50

12

๐๑๕๒๐๔๓๖

สำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้

2244

17/1/2556

849.11

13

๐๑๕๒๐๔๓๗

หจก.ไพรัชแก๊สและน้ำมัน

2245

17/1/2556

849.12

14

๐๑๕๒๐๔๓๔

โรงพยาบาลสองพี่น้อง

2254

17/1/2556

849.21

15

๐๑๕๒๐๔๓๕

วัดป่าเขาแหลม

2306

17/1/2556

849.73

16

๐๑๕๒๐๒๒๘

โรงงานทองคำบรรจง

2337

17/1/2556

849.104

17

๐๑๕๒๐๒๒๙

วัดเขาพระ

2345

17/1/2556

849.112

18

๐๑๕๒๐๔๖๕

วัดห้วงพัฒนา

2259

17/1/2556

849.26

19

๐๑๕๒๐๓๔๕

วัดธรรมสถิต

2246

17/1/2556

849.13

20

๐๑๕๒๐๕๑๒

วัดโนนป่าว่าน

2314

17/1/2556

849.81

21

๐๑๕๒๐๕๑๓

วัดร้อยไร่

2329

17/1/2556

849.96

22

๐๑๕๒๐๕๑๑

ที่พักสงฆ์สันตินิมิต

2304

17/1/2556

849.71

23

๐๘๕๒๐๑๒๖

วัดทัพชัย

2241

17/1/2556

849.8

24

๐๘๕๒๐๐๖๖

บ้านไชยราช

2328

17/1/2556

849.95

25

๐๘๕๒๐๐๖๕

เกาะหลัก

2317

17/1/2556

849.84

26

๐๕๕๒๐๔๘๐

วัดป่าประดู่งาม

2268

17/1/2556

849.35

27

๐๕๕๒๐๔๗๙

วัดเขาตาเงาะอุดมพร

2277

17/1/2556

843.44

28

 

ร้านชูชัยเทเลคอม

2267

17/1/2556

849.34

29

๐๕๕๒๐๒๕๔

วัดป่าพิมาย

2238

17/1/2556

849.5

30

๐๕๕๒๐๒๕๕

วัดป่าภูผาสูง

2338

17/1/2556

849.105

31

๐๕๕๒๐๒๕๖

วัดหนองรังกา (วัดป่าเสาหงษ์)

2335

17/1/2556

849.102

32

๐๕๕๒๐๓๗๗

วัดป่ากองพระทราย

2263

17/1/2556

849.30

33

๑๔๕๒๐๓๐๓

วัดป่าเขาน้อย

2285

17/1/2556

849.52

34

๐๕๕๒๐๓๗๙

สำนักสงฆ์บ้านโคกกลาง

2316

17/1/2556

849.83

35

๐๒๕๒๐๓๐๘

สวนแสงธรรม

2319

17/1/2556

849.86

36

๐๒๕๒๑๒๔๒

วัดธุดงคนิมิต

2251

17/1/2556

849.18

37

๐๒๕๒๑๒๔๓

วัดป่าเขาใหญ่

2334

17/1/2556

849.101

38

๐๒๕๒๑๒๔๔

วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน

2332

17/1/2556

849.99

39

๐๒๕๒๑๐๙๒

โรงสีสินอุดม

2282

17/1/2556

849.49

40

๐๒๕๒๐๕๗๔

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

2333

17/1/2556

849.100

41

๐๒๕๒๑๕๔๔

บ้านท่าโล้

2276

17/1/2556

849.43

42

๐๒๕๒๐๗๘๐

บ้านทิวสน

2243

17/1/2556

849.10

43

๐๒๕๒๐๗๘๒

สำนักแม่ชีธุดงค์บุญ บ้านท่าโขลง

2339

17/1/2556

849.106

44

๐๒๕๒๐๗๘๑

บ้านไร่สายธารธรรม

2250

17/1/2556

849.17

45

๐๒๕๒๑๔๗๗

วัดป่ามหาไชย

2315

17/1/2556

849.82

46

๐๒๕๒๐๙๓๓

วัดพระธาตุเจริญธรรม

2260

17/1/2556

849.27

47

๐๒๕๒๑๓๓๑

วัดสระเมืองท้าว

2256

17/1/2556

849.23

48

๐๒๕๒๑๓๒๙

บ้านดงกะเชา

2290

17/1/2556

849.57

49

๐๒๕๒๑๓๓๐

วัดป่าน้ำตกเขมโก

2235

17/1/2556

849.2

50

๐๒๕๒๐๗๐๙

บ้านคลองวัว

2340

17/1/2556

849.107

51

๑๓๕๒๐๒๖๗

วัดป่าดอยลับงา

2274

17/1/2556

849.41

52

๑๓๕๒๐๓๑๒

วัดถ้ำอินทนิน

2264

17/1/2556

849.31

53

๑๓๕๒๐๓๑๓

วัดป่าขะเนจื้อ

2320

17/1/2556

849.87

54

๑๓๕๒๐๑๓๓

วัดคลองสมอ

2349

17/1/2556

849.116

55

๑๓๕๒๐๑๓๒

ร้านจันทร์เพ็ญเภสัช

2249

17/1/2556

849.16

56

๑๓๕๒๐๕๕๙

บ้านสากเหล็ก

2312

17/1/2556

849.79

57

๑๓๕๒๐๕๐๑

พิษณุโลก(บ้านจุฬามณี)

2266

17/1/2556

849.33

58

๑๓๕๒๐๖๕๑

วัดเขาเจริญธรรม

2270

17/1/2556

849.37

59

๑๓๕๒๐๖๕๒

วัดป่าไชยชุมพล

2269

17/1/2556

849.36

60

๑๓๕๒๐๖๕๓

บ้านสวนพิทยา

2322

17/1/2556

849.89

61

๑๓๕๒๐๑๘๒

บ้านคลองชะนี

2330

17/1/2556

849.97

62

๑๐๕๒๐๐๗๓

วัดถ้ำบางเตย

2321

17/1/2556

849.88

63

๑๐๕๒๐๑๔๕

วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

2272

17/1/2556

849.39

64

๐๓๕๒๐๐๑๖

ระนองธานี

2291

17/1/2556

849.58

65

๑๔๕๒๐๔๔๙

วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโน

2257

17/1/2556

849.24

66

๑๔๕๒๐๒๕๓

วัดเขาน้อยเทสรังสี

2296

17/1/2556

849.63

67

๑๔๕๒๐๓๐๑

บ้านป่าสัก

2342

17/1/2556

849.109

68

๑๔๕๒๐๓๐๒

บ้านแม่ต๋ำอินฐาน (วัดรัตนวราราม)

2294

17/1/2556

849.61

69

๑๔๕๒๐๓๐๓

วัดป่าเขาน้อย บ้านบ่อน้อย

2280

17/1/2556

849.47

70

๑๔๕๒๐๓๐๔

สำนักปฏิบัติธรรมเนกขัมมะสาริกา

2343

17/1/2556

849.110

71

๑๔๕๒๐๒๐๓

บ้านห้วยขึม

2253

17/1/2556

849.20

72

๑๔๕๒๐๐๙๐

บ้านข่อย

2265

17/1/2556

849.32

73

๑๔๕๒๐๐๙๑

วัดถ้ำพระสบาย

2348

17/1/2556

849.115

74

๑๔๕๒๐๑๔๔

บ้านห้วยบง

2284

17/1/2556

849.51

75

 

วัดป่าอุบลรัตนาราม

2318

17/1/2556

849.85

76

๑๑๕๒๐๓๒๓

สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง

2311

17/1/2556

849.78

77

๑๑๕๒๐๒๖๘

วัดหัวควนธรรมนิคม

2287

17/1/2556

849.54

78

๑๑๕๒๐๒๔๑

วัดอุทัยธรรมาราม

2300

17/1/2556

849.67

79

๑๑๕๒๐๑๑๘

โรงเรียนเสนพงศ์

2303

17/1/2556

849.70

80

๑๑๕๒๐๑๑๙

เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์

2237

17/1/2556

849.4

81

๐๖๕๒๐๔๒๗

วัดทุ่งศรีสองเมือง

2302

17/1/2556

849.69

82

๐๖๕๒๐๔๒๘

วัดบ้านโนนแพง

2248

17/1/2556

849.15

83

๐๖๕๒๐๔๒๙

วัดป่าคำสะอาด

2242

17/1/2556

849.9

84

๐๖๕๒๐๔๒๖

วัดกิตติพรพุทธาราม

2278

17/1/2556

849.45

85

๐๖๕๒๐๔๒๕

โรงแรมวิวโขง

2346

17/1/2556

849.113

86

๐๖๕๒๐๓๔๘

วัดป่าอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)

2236

17/1/2556

849.3

87

๐๖๕๒๐๓๔๕

บ้านกกส้มโฮง(หนองไผ่)

2240

17/1/2556

849.7

88

๐๖๕๒๐๓๔๖

วัดป่าถ้ำโพรง

2308

17/1/2556

849.75

89

๐๖๕๒๐๓๔๗

วัดป่าศรีจำปาชนบท

2293

17/1/2556

849.60

90

๐๖๕๒๐๒๖๖

วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)

2307

17/1/2556

849.74

91

๐๖๕๒๐๒๖๕

วัดศิริสมควรวนาราม

2255

17/1/2556

849.22

92

๐๖๕๒๐๑๕๒

บ้านศรีธาตุ

2301

17/1/2556

849.68

93

๐๖๕๒๐๑๕๓

วัดป่านาคำน้อย

2309

17/1/2556

849.76

94

๐๖๕๒๐๑๕๑

บ้านตาด

2305

17/1/2556

849.72

95

๐๗๕๒๐๗๕๕

วัดป่าคำสร้อย

2261

17/1/2556

849.28

96

๐๗๕๒๐๗๕๗

วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม

2327

17/1/2556

849.94

97

๐๗๕๒๐๗๕๖

วัดป่าภูผาผึ้ง

2262

17/1/2556

849.29

98

๐๗๕๒๐๕๑๕

วัดป่าพระธาตุฝุ่น

2289

17/1/2556

849.56

99

๐๗๕๒๐๖๙๗

โรงสีบัวสมหมาย

2323

17/1/2556

849.90

100

 

วัดป่าสันตินิมิต

2275

17/1/2556

849.42

101

๐๗๕๒๐๑๔๐

สำนักสงฆ์สระเสด็จ

2281

17/1/2556

849.48

102

๐๗๕๒๐๑๓๗

วัดป่าบวรสังฆาราม

2310

17/1/2556

849.77

103

๐๗๕๒๐๑๓๘

บ้านสระแก้ว

2239

17/1/2556

849.6

104

๐๗๕๒๐๑๓๙

ร้านนำชัย

2297

17/1/2556

849.64

105

๐๗๕๒๐๕๗๒

วัดป่าสุขะวนาราม

2344

17/1/2556

849.111

106

๐๗๕๒๐๔๓๕

ร้านมีชัย

2298

17/1/2556

849.65

107

๐๗๕๒๐๔๓๖

วัดบูรพา

2286

17/1/2556

849.53

108

๐๗๕๒๐๔๓๗

วัดป่าศรีแสงธรรม

2234

17/1/2556

849.1

109

๐๗๕๒๐๔๓๘

วัดศรีบุญเรือง

2326

17/1/2556

849.93

110

๑๒๕๒๐๒๕๖

บ้านสันทรายนอก (บ้านสันทรายต้นกอก)

2313

17/1/2556

849.80

111

๑๒๕๒๐๒๕๗

วัดจันทร์

2324

17/1/2556

849.91

112

๑๒๕๒๐๓๖๓

วัดบ้านใหม่

2273

17/1/2556

849.40

113

๑๒๕๒๐๓๖๔

วัดป่าเมืองปาย

2271

17/1/2556

849.38

114

๑๒๕๒๐๓๓๓

วัดน้ำพุ

2325

17/1/2556

849.92

115

 

สามร้อยยอด

2350

17/1/2556

849.117

116

 

วัดป่านาคูณ

2359

17/1/2556

849.126

117

 

สำนักสงฆ์ป่าค่ายพม่า (ชีปา)

2353

17/1/2556

849.120

118

 

โรงสีสินอุดมมงคล

2258

17/1/2556

849.25

119

 

สาทร

2252

17/1/2556

849.19

120

 

บ้านไม้งาม

2357

17/1/2556

849.124

121

 

อ.เวียงชัย

2351

17/1/2556

849.118

122

 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง

2356

17/1/2556

849.123

123

 

วัดวังคัน

2354

17/1/2556

849.121

124

 

โรงพยาบาลระยอง

2358

17/1/2556

849.125

125

 

วัดป่าสุคะโต

2355

17/1/2556

849.122

126

 

ปราจีนบุรี

2352

17/1/2556

849.119

127

 

บัวแก้ว

694/56

11/2/2556

 

128

๐๒๕๑๑๓๓๒

วัดป่าเขาเขียว

857/56

18/2/2556