มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here:

ทีมเทคนิคร่วมบูชาคุณ ๑๐๐ ปี องค์หลวงตา => ขณะนี้ท่านรับฟังและชม "วิทยุเสียงธรรม" - "โทรทัศน์หลวงตา" ได้ทางสมาร์ทโฟนแล้ว

อีเมล พิมพ์ PDF

 ทีมเทคนิคร่วมบูชาคุณ ๑๐๐ ปี ชาตกาลองค์หลวงตา

ขณะนี้ท่านรับฟังและชม "วิทยุเสียงธรรม" - "โทรทัศน์หลวงตา" ได้ทางสมาร์ทโฟนแล้ว ทั้งสองระบบ

ระบบ ios ไอโพน ไอแพท และ

ระบบ Google Android (ยี่ห้อ SAMSUNG, LG, SONY, Motorola...)

 

คลิกรับฟังได้ที่นี่