มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก สมัครสมาชิก

แบบลงทะเบียนสมาชิกเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ

ขอแสดงความประสงค์เป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมประเภท (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *ท่าน...มีส่วนร่วมในการรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรม ให้ดำรงอยู่คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่พี่น้องชาวไทย และเป็นมรดกตกทอดสู่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังตลอดไปดังนี้