มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

อัลบั้มรูปมูลนิธิฯ
เข้าพบคุณสุรนันท์ เลขา กทช.เข้าพบคุณสุรนันท์ เลขา กทช. (14)
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนประชุมร่วมกับอนุ กมธ.วิ.สภาผู้แทนฯร่างกม.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ.zipมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนประชุมร่วมกับอนุ กมธ.วิ.สภาผู้แทนฯร่างกม.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ.zip (31)
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนเข้าชี้แจงกมธ.วิ.สภาผู้แทนฯร่างกม.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ.zipมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนเข้าชี้แจงกมธ.วิ.สภาผู้แทนฯร่างกม.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ.zip (19)
มูลนิธิเสียงธรรมฯยื่นขอรับใบอนุญาตต่อ กทชมูลนิธิเสียงธรรมฯยื่นขอรับใบอนุญาตต่อ กทช (26)
มูลนิธิเสียงเสียงธรรมเพื่อประชาชนพบคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภา.zipมูลนิธิเสียงเสียงธรรมเพื่อประชาชนพบคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภา.zip (10)
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนยื่นหนังสือถึงนายกฯผ่านสำนักนาปลัดนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล 01-09 52.zipมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนยื่นหนังสือถึงนายกฯผ่านสำนักนาปลัดนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล 01-09 52.zip (1)
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนเข้ายี่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี.zipมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนเข้ายี่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี.zip (23)
สภาทนายความสภาทนายความ (16)
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนเข้าพบ ประธานวุฒิสภา ท่านประสพสุข บุญเดชมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนเข้าพบ ประธานวุฒิสภา ท่านประสพสุข บุญเดช (17)
 
Powered by Phoca Gallery